Get Adobe Flash player

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้46
mod_vvisit_counterเมื่อวาน314
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้714
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1512
mod_vvisit_counterเดือนนี้894
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา7581
mod_vvisit_counterทั้งหมด191642
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าระบบ 

ลำดับขึ้นตอน พิธีเปิดค่ายพุทธบตร วัดญาณสังวราราม ( ผู้หญิง )

 

 

* กราบ ๓ ครั้ง ตัวแทนนักเรียนนำกล่าว ทุกคนว่าตาม 

 

 

อิมินา   สักกาเรนะ,  พุทธัง  ปูเชมะ

 

 

อิมินา   สักกาเรนะ,  ธัมมัง  ปูเชมะ

 

 

อิมินา   สักกาเรนะ,  สังฆัง  ปูเชมะ

 

 

ว่าพร้อมกัน   อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ   (กราบ)                                   สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,   ธัมมัง นะมัสสามิ   (กราบ)                                      

                   สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  สังฆัง นะมามิ   (กราบ)

 

 

 

 

 

* ว่า นะโม  ๓ จบ พร้อมกัน 

 

 

                   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
                   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
                   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

 

* ทุกคน กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะ ตามข้าพเจ้า

 

 

                 เอตา มะยัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,   ตัง ภะคะวันตัง,    

 

 

                สะระณัง คัจฉามะ,  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ,  พุทธะมามิกาติ  โน,  สังโฆ ธาเรตุ ฯ

 

 

 (คำแปล) ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า,

 

 

               พระองค์นั้น,  แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว,  ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์, 

 

 

               เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ,   ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า,

 

 

               เป็นพุทธมามิกา,  ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน, คือ ผู้นับถือพระพุทธเจ้า.

 

 

* ทุกคนกล่าวคำอาราธนาศีล พร้อมกัน

 

 

         มะยัง  ภันเต,    วิสุง  วิสุง   รักขะนัตถายะติสะระเณนะ  สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ.

 

 

 

 

 

ทุติยัมปิมะยัง  ภันเตวิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะติสะระเณนะ  สะหะ ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ.

ตะติยัมปิ มะยัง  ภันเต วิสุง วิสุง   รักขะนัตถายะ,   ติสะระเณนะ  สะหะ ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับขึ้นตอน พิธีเปิดค่ายพุทธบตร วัดญาณสังวราราม ( ผู้ชาย )

 

 

 

 

* กราบ ๓ ครั้ง ตัวแทนนักเรียนนำกล่าว ทุกคนว่าตาม

 

 

 

 

อิมินา   สักกาเรนะ,  พุทธัง  ปูเชมะ

 

 

อิมินา   สักกาเรนะ,  ธัมมัง  ปูเชมะ

 

 

อิมินา   สักกาเรนะ,  สังฆัง  ปูเชมะ

 

 

ว่าพร้อมกัน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ   (กราบ)

 

 

                 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,   ธัมมัง นะมัสสามิ   (กราบ)
                 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  สังฆัง นะมามิ 
 (กราบ)
 

 

 

 

* ว่า นะโม  ๓ จบ พร้อมกัน 

 

 

                   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
                   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
                   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

 

* ทุกคน กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะ ตามข้าพเจ้า

 

 

                 เอเต มะยัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,   ตัง ภะคะวันตัง,    

 

 

                 สะระณัง คัจฉามะ,  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ,  พุทธะมามะกาติ  โน,    สังโฆ ธาเรตุ ฯ

 

 

 (คำแปลข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า,

 

 

                พระองค์นั้น,  แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว,  ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์, 

 

 

                เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ,   ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า,

 

 

                เป็นพุทธมามิกา,  ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน, คือ ผู้นับถือพระพุทธเจ้า.

 

 

* ทุกคนกล่าวคำอาราธนาศีล พร้อมกัน

 

 

 

     มะยัง  ภันเต,    วิสุง  วิสุง   รักขะนัตถายะ   ติสะระเณนะ  สะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ.

 

 

 

 

 

ทุติยัมปิ,   มะยัง  ภันเต วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะติสะระเณนะ  สะหะ ปัญจะ  สีลานิ   ยาจามะ.

ตะติยัมปิ มะยัง  ภันเต วิสุง วิสุง   รักขะนัตถายะ,   ติสะระเณนะ  สะหะ ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ.

 

 

 

 ( ว่าตามพระอาจารย์ตามลำดับ )

 

 

              นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

 

              นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

 

              นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

 

                             พุทธัง  สะระณัง   คัจฉามิ

 

 

                             ธัมมัง  สะระณัง   คัจฉามิ

 

 

                             สังฆัง   สะระณัง  คัจฉามิ

 

 

                             ทุติยัมปิ   พุทธัง  สะระณัง   คัจฉามิ

 

 

                             ทุติยัมปิ   ธัมมัง  สะระณัง   คัจฉามิ

 

 

                             ทุติยัมปิ   สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ

 

 

                             ตะติยัมปี   พุทธัง  สะระณัง   คัจฉามิ

 

 

                             ตะติยัมปิ   ธัมมัง  สะระณัง   คัจฉามิ

 

 

                             ตะติยัมปิ   สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ

 

 

     ( ถ้าพระอาจารย์ว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง  รับว่า อามะ ภันเต)

 

 

                       ปาณาติปาตา             เวระมะณี   สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ

 

 

                       อะทินนาทานา            เวระมะณี   สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ

 

 

                       กาเมสุ   มิจฉาจารา    เวระมะณี   สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ

 

 

                       มุสาวาทา                   เวระมะณี   สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ

 

 

     สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา    เวระมะณี   สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ ฯ

 

 

 

 

 

    ( พระอาจารย์บอกอานิสงส์ศีล นักเรียนประนมมือไม่ต้องว่าตาม )

                      อิมานิ  ปัญจะ   สิกขาปะทานิ   

 

 

 

                             สีเลนะ  สุคะติง  ยันติ              สีเลนะ  โภคะสัมปะทา 

 

 

                             สีเลนะ  นิพพุติง  ยันติ             ตัสมา  สีลัง  วิโสธะเย.

 

 

               เมื่อพระอาจารย์กล่าวจบแล้ว ให้ทุกคนนั่งพับเพียบลง

 

 

          ( ตัวแทนนักเรียน นำกล่าวคำปฏิญาณตน มอบตัวเป็นศิษย์ ตามลำดับ )

 

 

 

 

คำปฏิญาณตน มอบตัวเป็นศิษย์

 

 

(  ตัวแทนกล่าวก่อน )    

 

 

            พระอาจารย์และครูอาจารย์ที่เคารพ,    ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   มีความตระหนักดีว่า               ชีวิตนี้สามารถพัฒนาได้, พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย, จึงพยายามเป็นอย่างยิ่ง, ในการขวนขวาย,    เพื่อพัฒนาตนเอง,  ยกระดับชีวิตให้สูงขึ้น,  เหมือนดอกบัวที่เกิดในโคลนตมแต่พยายามดีดตัวขึ้นมาบานสะพรั่งอยู่เหนือน้ำ,   โดยไม่เปื้อนโคลน,    มีแต่ความบริสุทธิ์, จึงคู่ควรเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าฉันใด,    พวกข้าพเจ้าทั้งหลายก็สามารถพัฒนาตนเอง,   ให้เป็นคนดีได้  ฉันนั้น    พระอาจารย์และครูอาจารย์ที่เคารพ,      การพัฒนาตนเอง,   และยกระดับชีวิตตนเองให้สูงขึ้นนั้น,   นับเป็นภาระที่หนักมากของชีวิตลำพังสติปัญญาของพวกข้าพเจ้าซึ่งมีอยู่ขณะนี้,   ย่อมยากเหลือเกิน,  ที่จะพัฒนาตนเอง, ให้ประสบความสำเร็จในระดับสูง,           จึงต้องอาศัยความเมตตากรุณาจากคณะพระอาจารย์, และครูอาจารย์ช่วยแนะนำพร่ำสอนอีกส่วนหนึ่ง,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เข้าใจถึงความรัก,  ความหวงใยความปรารถนาดี,   ของครูอาจารย์ด้วยดีเสมอมา,    เมื่อทราบว่า,       คณะครูอาจารย์มีความประสงค์จะให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   เข้าร่วมอบรมศีลธรรม,   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลาย,    ยิ่งมีความซาบซึ้ง,   ในพระคุณของท่านมากขึ้น,     ท่านมิใช่พ่อก็เหมือนพ่อ,     ท่านมิใช่แม่ก็เหมือนแม่,     ที่มีแต่ความหวังดี,    ต่อพวกข้าพเจ้าเสมอมา,     ด้วยความสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้,   ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   จึงขอน้อมกายและใจ,  มอบให้แด่พระอาจารย์และครูอาจารย์,    เพื่อเป็นศิษย์ที่ดีของท่านทั้งหลาย,     อันจะนำมาซึ่งความสุข,     ความเจริญ,   ของข้าพเจ้าทั้งหลายสืบต่อไป

 

 

  * ขอให้ทุกคนประนมมือ ว่าตามข้าพเจ้า    

 

 

 

 

 

ข้าแต่พระอาจารย์และครูอาจารย์, ที่เคารพอย่างสูง, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอมอบกายและใจ, เป็นศิษย์ที่ดีของพระอาจารย์, และครูอาจารย์,   ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จะเชื่อฟังคำสั่งสอนและจะปฏิบัติตาม,   ด้วยความเคารพทุกประการ, ด้วยสัจจะวาจานี้, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญ, และความรุ่งเรืองในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ตลอดกาลนานเทอญ

 

 

 

( จบแล้วให้ตัวแทนนำพานดอกไม้ธูปเทียนแพ  เข้าไปถวาย พระอาจารย์ผู้เป็นประธาน และ ครูผู้เป็นประธานโครงการ )

 

 

ค่ายพุทธบุตร วัดญาณสังวราราม

 

                  พระครูสรภัญญประกาศ   083-8444393              

พระมหาไพบูลย์ ญาณวิปุโล  089-1624901 

www.pb-phaiboon.com

.